T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
NEVŞEHİR / MERKEZ - Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Endüstri Meslek Lisesi

Ortaokul üzerinde öğrenim veren Endüstri Meslek Liseleri´nin öğrenim süresi 4 yıldır. Bu okullarda ilgili bölüme ait meslek dersleri ile birlikte bütün ortaöğretim kurumlarında ortak olarak okutulan zorunlu genel bilgi dersleri okutulmaktadır. Bu okullarda öğrencilere çeşitli meslek alanlarında endüstrinin ihtiyaç duyduğu mesleki formasyon verilmek sureti ile öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır.    Endüstri Meslek Lisesi Alanları ve Alanların Hedefleri;   

Bilişim Teknolojileri Alanı : Bölümü başarı ile bitiren bir öğrenci; gerek PC ( Personal Computer), gerekse endüstri bilgisayarları olarak bilinen Mikroişlemci tabanlı bilgisayarlarda meydana gelebilecek arızalan giderir. Kendisinden istenen bir otomasyon sistemini tasarlar, devrelerini kurar ve tümüyle çalıştırabilir. Elektrik ve elektronik tabanlı tüm cihazların çalışma prensipleri hakkında fikir yürütebilir, onları test edebilir. Çok detaylı olmamak kaydı ile kendisinden istenen bir iş programını yazabilir. Ölçü aletleri grubuna giren bir çok cihazın kullanmasını bilir ve temel arızalarını giderir.      

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı : Bölüm öğrencileri IX. sınıflarda temel elektik ve elektronik konularında eğitim almakta, ilk elektronik becerilerini bu sınıfta kazanmaktadırlar. X. sınıflarda; ses frekans cihazları, endüstriyel elektronik, dijital elektronik konularında teorik ve pratik olarak kendilerini yetiştirmektedirler. XI. sınıfta ise önceki bilgi ve becerilerine ilave olarak mikroişlemciler, görüntü sistemleri ve otomasyon sistemleri konularında gerekli bilgi ve becerileri kazanarak ülkemizin endüstri ve sanayisine birer “Elektronik Teknisyeni” olarak bölümlerinden mezun olmaktadırlar.Bölümden mezun olan öğrenciler, öğretim programlarında belirtilen elektrik tesisatçılığını, sarım tekniğini, her türlü kumanda tekniğini, endüstriyel elektronik uygulamalarını ve elektrik proje çizimlerini yapar. Teknolojik yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip eder.   

Metal Teknolojisi Alanı : Bölüm öğrencileri işlenebilen metalleri sıcak veya soğuk alarak resimdeki ölçüye göre biçimlendirir, ısıl istemleri ve kaynakçılık konularında bilgi ve uygulama sahibidir. Metal işleri, soğuk şekillendirme, sıcak şekillendirme, oksigaz kaynağı ve elektrik ark kaynağını yapar. Ülkemizde sanayi kuruluşları teknolojik gelişmeyi yakından İzlemektedir.   

Ahşap Teknolojileri Alanı :Bu programları başarı ile tamamlayan her öğrenci imalatta kullanacağı makineleri , malzemeleri tanıyabilme ,iş resmini çizebilme , okuyabilme çizilmiş iş resmini işe dönüştürme, makineleri işe uygun kullanabilme , işe uygun malzeme seçebilme , işe uygun yöntem tespit etme ve uygulayabilme istenileni tasarlayabilme , çizimle ifade edebilme alışkanlıklarını kazanır ve uygular.   

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı : Bölümü bitiren öğrenciler araçlar üzerine gerekli çalışmaları yapabilecek niteliktedir.   

Makine Teknolojisi Alanı : Bölüm öğrencileri metaller üzerinden talaş kaldırıp onları istenilen biçim, ölçü ve şekle getirir. Bu işlevi yerine getirirken de el tesviyesi, vargelcilik, tornacılık, frezecilik, taşlamacılık ve alet bilemecilik konularında yetiştirilir.

Okul foto

Yayın: 04.01.2013 - Güncelleme: 04.01.2013 13:38 - Görüntülenme: 4353